น้ำยากลิ่นเบอร์รี่

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นเบอร์รี่ E-Liquid Blueberry