น้ำยากลิ่นสับปะรด

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นสับปะรด E-Liquid Pineapple