น้ำยากลิ่นกล้วย

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นกล้วย E-Liquid Banana