น้ำยากลิ่นช็อคโกแล็ต

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นช็อคโกแล็ต E-Liquid Chocolate