น้ำยากลิ่นลิ้นจี่

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นลิ้นจี่ E-Liquid Lychee