น้ำยาซอลต์นิค เย็น

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซอลต์นิค เย็น สำหรับ Pod System SaltNic มีนิโคตินสูงใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าพอตโดยเฉพาะ