Pod Sub-Ohm coil หัวพอต คอยล์สำเร็จ

Sub-Ohm coil Pod หัวพอต คอยล์สำเร็จ เป็นส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีหน้าที่สร้างไอน้ำที่เกิดจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่แล้วคอยล์สำเร็จนี้มักจะอยู่ในอะตอมบุหรี่ไฟฟ้า