น้ำยากลิ่นแอปเปิ้ล

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นแอปเปิ้ล E-Liquid Apple