น้ำยากลิ่นสตอเบอรี่

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นสตอเบอรี่ E-Liquid Strawberry