น้ำยาซอลต์นิค ไม่เย็น

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซอลต์นิค ไม่เย็น สำหรับ Pod System SaltNic มีนิโคตินสูงใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าพอตโดยเฉพาะ