ไปป์ต่อบุหรี่กรองนิโคตินถอดล้างได้ Sanda

ไปป์ต่อบุหรี่กรองนิโคตินถอดล้างได้ Sanda

฿ 120.00

ไปป์ต่อบุหรี่กรองนิโคตินถอดล้างได้ Sanda

1. ตัวกรองบุหรี่   สามารถดูดจับโมเลกุลของทาร์ Tar (หรือน้ำมันดิน - ที่เป็นสารก่อมะเร็ง) 

           นิโคติน (สารเสพย์ติดในบุหรี่) และ สารพิษอื่นๆ ได้ "มากกว่า 90% โดยมวล " โดย มีผลการรับรอง

           อย่างเป็นทางการ สำหรับ ประสิทธิภาพ การกรองสารพิษในบุหรี่ จาก Arista Laboratories 

          สถาบัน ทดสอบ ชั้นนำทางด้านยาสูบจาก สหรัฐอเมริกา และ LAB ทดสอบประสิทธิภาพ ชั้นนำ

 
      2. ช่วยลดสารพิษ ต่าง ๆ โดย ไม่เปลี่ยนแปลง  รสชาดของบุหรี่ 

      3. ลดการเกิดคราบสะสมที่ฟัน, ริมฝีปากดำ, และ อาการไอ จาก การสูบบุหรี่ 

      4. ตัวกรองบุหรี่  ใช้งานได้ง่าย ขนาดเล็ก เมื่อใช้แล้ว สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก โดยปกติ 

          5-10 ครั้ง/ 1 ตัวกรอง นอกจากนี้ ตัวกรองยังมีลักษณะสั้น ไม่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่แปลกไปจาก

          การสูบบุหรี่ โดยปกติ และสามารถแสดงผลการ กรองบุหรี่ ได้อย่างชัดเจนจากพลาสติกใสของ

          ตัวก้นกรองบุหรี่ 


      5. วัตถุดิบที่ใช้เป็น พลาสติกคุณภาพ สูงเกรดเอ (Grade A Plastic) ที่เป็นประเภทเดียวกับพลาสติกที่

          ใช้ทำขวดนมเด็ก ไม่มีสารพิษ จากวัตถุดิบปะปน ซึ่งได้รับการรับรอง ตาม มาตรฐาน ของยุโรป

          (European Standard of Class A food plastics)


     6. บรรจุภัณฑ์ สวยงาม และ มีมาตรฐาน ผ่านการพิจารณา จาก หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

         เช่น สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 


     7. มีส่วนช่วยทำให้ ผู้สูบบุหรี่ สามารถเลิกการสูบบุหรี่ได้จริง  จากการได้รับ นิโคติน (สาร

         เสพติดในบุหรี่) ลดลงมากกว่าถึง 90% โดยรสชาดของ บุหรี่ ไม่เปลี่ยนแปลง จนสามารถควบคุม

         และ เลิกบุหรี่ได้ ในที่สุด 


     8. จากการสำรวจจาก กลุ่มตัวอย่าง หลังจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวกรองบุหรี่ " Nic-Out " เกือบทั้งหมด

         ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้รู้สึกถึงปริมาณนิโคตินที่ได้รับลดลง โดย ผู้สูบบุหรี่ กล่าวว่า การสูบบุหรี่ เป็น

         กิจกรรม จาก ความเคยชิน และเพื่อ ผ่อนคลาย เท่านั้น ทำให้ ปริมาณการสูบบุหรี่ ต่อวันไม่ได้เพิ่มขึ้น

         แต่อย่างใด แต่กลับทำให้ ผู้สูบบุหรี่ รู้สึกดี กับ สุขภาพ ที่ดีขึ้น เนื่องจาก การได้รับ สารพิษต่าง ๆ จาก

         บุหรี่ ในปริมาณที่ลดลง 

     9.  เป็น ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ และมี การจดสิทธิบัตร แบรนด์สินค้า และ เป็นที่รู้จักแล้วใน

         หลายๆ ประเทศในแถบอเมริกาและยุโรป ทำให้ผู้ใช้ สามารถมั่นใจได้ ใน คุณภาพของผลิตภัณฑ์

         ที่มีผู้ใช้มาแล้ว ทั่วโลกครับ 

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

แชร์สินค้านี้

สถานะของสินค้า

  ได้แต้ม
ไปป์ต่อบุหรี่กรองนิโคตินถอดล้างได้ Sanda -

ระบุจำนวนและตัวเลือกสินค้า

แต้มสะสมที่ได้ครั้งนี้

ระบุ Email ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน