คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank B

เฉลี่ยจาก 461 คน

คุณภาพของสินค้า
7.71
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
6.7
การบริการ/อัธยาศัย
6.75
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
7.38

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา